Κατηγορία: Ερωτήσεις Συμβουλευτικής Γονέων

Με ποια θέματα ασχολείται η συμβουλευτική; 0

Με ποια θέματα ασχολείται η συμβουλευτική;

Μέσω των συνεδριών με τον θεραπευτή οι γονείς έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν μια σειρά από θέματα, τα οποία μπορεί να τους προβληματίζουν σε σχέση με το παιδί τους. Ορισμένα από αυτά είναι: Συναισθηματικές...