Ειδικη Διαπαιδαγωγηση

Τι είναι οι Μαθησιακές Δυσκολίες;

Ο όρος Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες χρησιμοποιείται για να καλύψει μια σειρά δυσκολιών που συνδέονται με τη μάθηση. Πολλοί θεωρούν αυτόν τον όρο ως συνώνυμο της δυσλεξίας, όμως στην πραγματικότητα η δυσλεξία είναι μόνο μία από τις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες. Άλλες είναι η δυσγραφία, η δυσαριθμησία, η δυσπραξία, η δυσορθογραφία.

Είναι δυσκολίες που σχετίζονται με το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα και αφορούν τη δυσκολία του εγκεφάλου να κωδικοποιήσει ή να αποκωδικοποιήσει σωστά κάποιες πληροφορίες που λαμβάνει από το περιβάλλον. Στο σχολείο μεταφράζονται σαν δυσκολίες του παιδιού να ακολουθήσει τους ρυθμούς της τάξης του σε έναν ή περισσότερους τομείς, κάτι που επηρεάζει σημαντικά τη συμπεριφορά και την αυτοπεποίθηση του.

Οι μαθησιακές δυσκολίες δεν έχουν σχέση με τη νοημοσύνη ενός παιδιού και προέρχονται από μια διαφορετικότητα στον εγκέφαλο, η οποία επηρεάζει τη λήψη, την επεξεργασία και την επικοινωνία μιας πληροφορίας. Με απλά λόγια, τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες βλέπουν, ακούν και καταλαβαίνουν τα πράγματα με διαφορετικό τρόπο.

Ένα παιδί με μαθησιακές δυσκολίες ΔΕΝ μπορεί να προσπαθήσει περισσότερο, ΔΕΝ μπορεί να δώσει περισσότερη προσοχή και ΔΕΝ μπορεί να κινητοποιηθεί από μόνο του. Το μόνο που χρειάζεται είναι να του δείξουμε τον τρόπο με τον οποίο θα τα επιτύχει όλα αυτά.

Όλοι αντιμετωπίζουμε δυσκολίες και το πιο σημαντικό που μπορούμε να κάνουμε για το παιδί μας, εκτός από το να το αγαπάμε φυσικά, είναι να του δείξουμε πώς να διαχειρίζεται τις δυσκολίες αυτές.
Κάπου εδώ μπαίνει ο ρόλος μας στο Παιδαγωγικό Κέντρο. Αυτή η αντιμετώπιση θα δώσει στο παιδί σας την ελπίδα και την αυτοπεποίθηση ότι όλα βελτιώνονται!

Οι πιο συνηθισμένοι τύποι μαθησιακών δυσκολίων είναι:
  • Δυσκολία στην επεξεργασία της γλώσσας
  • Προβλήματα στην ανάγνωση, γραφή, ορθογραφία κλπ 
  • Δυσκολία στην αριθμητική και τα μαθηματικά
  • Προβλήματα στην επίλυση ασκήσεων, στην κατανόηση του χρόνου, των χρημάτων κ.α
  • Δυσκολία στη γραφή
  • Προβλήματα με τον γραφικό χαρακτήρα, την ορθογραφία, την οργάνωση ιδεών κλπ 
  • Δυσκολία στις λεπτές κινητικές ικανότητες
  • Προβλήματα στην ισορροπία, στις χειρωνακτικές εργασίες κλπ