Συμβουλευτικη Γονεων

Η Συμβουλευτική Γονέων αναφέρεται σε μια δομημένη ψυχο-εκπαιδευτική διαδικασία που υλοποιείται από παιδοψυχολόγο ή παιδοψυχίατρο κατά την οποία οι γονείς, παράλληλα με τη θεραπεία του παιδιού, δέχονται αρχικά ενημέρωση και ευαισθητοποίηση και στη συνέχεια εξειδικευμένη καθοδήγηση, υποστήριξη και εκπαίδευση για συγκεκριμένα προβλήματα και συμπεριφορές των παιδιών τους.

Η συμβουλευτική διαδικασία κρίνεται απαραίτητη στην αξιολόγηση και αντιμετώπιση προβλημάτων ή δυσκολιών γενικότερα που εμφανίζονται στις οικογένειες και εμποδίζουν την ομαλή και καλή δυναμική εξέλιξή της

Ένα παιδί μπορεί να αντιμετωπίζει διαφόρων ειδών δυσκολίες. Αυτές μπορεί να είναι αναπτυξιακές, όπως η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ) και ο αυτισμός, μαθησιακές, όπως είναι η Δυσλεξία, και δυσκολίες που προκαλούνται από διάφορα γεγονότα, όπως είναι το διαζύγιο των γονέων ή ο θάνατος ενός σημαντικού προσώπου. Επίσης, πολλές φορές η οικογενειακή γαλήνη διαταράσσεται και από άλλου είδους ζητήματα, όπως είναι οι δυσκολίες προσαρμογής του παιδιού στο σχολείο, η αδυναμία των γονέων να επιβάλουν όρια, διαταραχές ύπνου, φοβίες, ζήλια, άγχος, σχολικός εκφοβισμός.

Σε αυτές τις περιπτώσεις κρίνεται απαραίτητη η συμβουλευτική γονέων, έτσι ώστε παράλληλα με τη βοήθεια προς το παιδί, να μπορέσουν και εκείνοι να μάθουν τρόπους σωστής διαχείρισης των διάφορων θεμάτων που απασχολούν την οικογένεια. Οι γονείς μπορούν να γίνουν πολύτιμοι σύμμαχοι του θεραπευτή, ώστε με την καθοδήγησή του να βρουν λύσεις σε καθημερινά προβλήματα προκειμένου να αποφεύγονται οι συγκρούσεις και να επιτυγχάνεται η αρμονική συμβίωση των μελών της οικογένειας.