Ε.Ο.Π.Υ.Υ

Οι υπηρεσίες του κέντρου ανάπτυξης Παιδιαγωγή καλύπτονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και τα υπόλοιπα ασφαλιστικά ταμεία με αποτέλεσμα οι γονείς να μην επιβαρύνονται το κόστος των θεραπειών. 

Για να εγκριθεί και να αποδοθεί δαπάνη από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για οποιαδήποτε θεραπεία (λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχοθεραπεία ή συμβουλευτική γονέων) θα πρέπει να υπάρχει γνωμάτευση  Δ/ντη κλινικής Κρατικού ή Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ή Κέντρο Παιδοψυχικής Υγιεινής Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή Κέντρου Ψυχικής Υγείας – Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου δημοσίου ή εποπτευόμενου από Δημόσιο Φορέα ειδικότητας (Παιδοψυχιάτρου, Αναπτυξιολόγου, Ψυχιάτρου, Νευρολόγου) ή νομικού αναπληρωτή αυτού.

Παρακάτω θα βρείτε κάποια από τα κρατικά ιδρύματα που εγκρίνουν θεραπείες:

 • Νοσοκομείο Παίδων Πατρών, Παιδοψυχιατρικό Τμήμα, τηλ.: 2610-240535
 • Παράρτημα Παίδων,Μεσογείων 24 1ος όροφος,
  τηλ.: 213-2009859
 • Παίδων Αγία Σοφία, Παιδοψυχιατρική Κλινική,
  τηλ.: 210-7467781
 • Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής Αθήνας, Ήπείρου 17 Αθήνα,
  τηλ.: 210-8801300
 • Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής Τρίπολης, τηλ:.2710-232048
 • Αττικό Νοσοκομείο, Γ’ Παιδιατρική,
  τηλ:.1535  (ζητάμε το τμήμα Ανάπτυξης)
 • Παίδων Πεντέλης, Αναπτυξιολογικό Τμήμα,
  τηλ.: 210-8036446 (απογευματινά ραντεβού)
 • Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας, Τμήμα Παιδοψυχιατρικής, τηλ.: 27513-60350
 • Γ.Ν. Τρίπολης, Παιδοψιχιατρικό Ιατρείο,
  τηλ.: 2710-223277, 2710-235158

Από την στιγμή που εγκριθούν οι θεραπείες, θα πρέπει το έγγραφο της γνωμάτευσης του παιδιού σας να σφραγιστεί εντός 5 ημερών από τον ελεγκτή του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  .

Στην συνέχεια με την πρωτότυπη απόδειξη της παροχής υπηρεσιών, η παραπάνω γνωμάτευση καθώς και κάποια άλλα προσωπικά σας έγγραφα (όπως βιβλιάριο υγείας παιδιού κ.α.) καταθέτετε αίτηση στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για να σας αποδοθούν οι δαπάνες.

Η διαδικασία αυτή της αίτησης γίνεται κάθε μήνα, ενώ η διαδικασία έγκρισης των θεραπειών γίνεται κάθε 3,6 ή 12 μήνες ανάλογα την ημερομηνία λήξης της πρώτης γνωμάτευσης.