Κατηγορία: Ερωτήσεις Ειδικής Διαπαιδαγώγησης

Τι μπορώ να κάνω αν υποπτεύομαι ότι το παιδί μου έχει ΜΔ 0

Τι μπορώ να κάνω αν υποπτεύομαι ότι το παιδί μου έχει ΜΔ

Το πρώτο πράγμα που μπορώ να κάνω είναι να συζητήσω τις υποψίες μου με τον εκπαιδευτικό της τάξης και αν κριθεί σκόπιμο να ζήτησω εξέταση του παιδιού από κάποιον ειδικό:  Ψυχολόγο, Παιδοψυχίατρο, Αναπτυξιολόγο, Ειδικό...

Είναι το παιδί με Μαθησιακές Δυσκολίες Νοητικά Καθυστερημένο; 0

Είναι το παιδί με Μαθησιακές Δυσκολίες Νοητικά Καθυστερημένο;

Όχι. Εάν το παιδί που εμφανίζει χαμηλή σχολική επίδοση, εμφανίζει και χαμηλή νοητική απόδοση, τότε μιλάμε για δυσκολίες λόγω χαμηλής νοητικής απόδοσης (χαμηλός, οριακός Δείκτης Νοημοσύνης ) και όχι για μαθησιακές δυσκολίες. Τα παιδιά...

Ποια είναι η διαφορά Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών και Γενικευμένων Μαθησιακών Δυσκολιών; 0

Ποια είναι η διαφορά Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών και Γενικευμένων Μαθησιακών Δυσκολιών;

Οι Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, είναι εγγενείς διαταραχές, οι οποίες δυσκολεύουν τη μαθησιακή διαδικασία. Οι Γενικευμένες Μαθησιακές Δυσκολίες είναι οι δυσκολίες που εμφανίζει το άτομο ως δευτερογενές σύμπτωμα εξαιτίας κάποιας άλλης δυσκολίας ή υπάρχουσας διαταραχής.  ...